Laatste nieuws

Betalen contributie voor 10 - 12 - 2017
Datum
Inhoud
12-12-2017
Oproep van Landschap Overijssel

9 en 10 maart 2018 is NLdoet dit jaar in het teken van de bij. 

Deze dagen zijn door Nederland Zoemt uitgeroepen tot Bijenwerkdag. 
Lees de nieuwsbrief.

Ook online te lezen.

 
header-image
header-image
 

Aan de slag in het groen en iets voor de bijen doen? 

 

Beste initiatiefnemer,


Op 9 en 10 maart 2018 is het zover: dan start NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland! Dit jaar gaan wij aan de slag voor de bij en we hopen dat jij, samen met jouw buurt, de Bijenbeweging in Overijssel komt ondersteunen. Hoe? Lees snel verder hoe je jouw bijenklus bij ons kunt aanmelden. 

 

Let op: meld jouw klus aan voor 15 januari 2018!

 

Het gaat niet goed met de bij

Ongeveer de helft van de Nederlandse bijensoorten is achteruitgegaan. Hiervan is een deel zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Hommels hebben het nog zwaarder dan andere bijen: veel Nederlanse hommelsoorten zijn nu zeldzaam en een deel is zelfs geheel uit Nederland verdwenen.

 

Help je ook mee?

Richt jouw buurt ook bijvriendelijk in, bijvoorbeeld door een insectenhotel te bouwen of met bijvriendelijk plant- en zaaigoed. Meld je bij ons aan voor NLdoet en ga 9 en 10 maart met jouw buurt aan de slag voor de bij. Kijk hieronder voor de verschillende NLdoet bijenklussen.

 

Samen in beweging voor de bij!

 

Met vriendelijke groet,

Bijenbeweging Overijssel

header-image
 
image3_480x260
 
 
image4_480x260
 
 

Doe mee en meld jouw Bijenklus hieronder aan!

 

Let op! Meld jouw klus aan voor 15 januari 2018!

 

Ieder groen buurtinitiatief kan zich aanmelden voor Bijenklus 1. Meld jij je aan voor Bijenklus 2 of 3, dan maak je kans op een insectenhotel- of boomgaardpakket. Geen pakket gewonnen? Dan volgt jouw aanmelding automatisch de stappen voor deelname aan Bijenklus 1.

space
header-image
 
Meld je hier aan voor Bijenklus 1!
space
header-image
 
Meld je hier aan voor Bijenklus 2!
space
header-image
 
Meld je hier aan voor Bijenklus 3!
space
 
face1_69x69
Wat doet de Bijenbeweging op 9 en 10 maart?

De Bijenbeweging Overijssel werkt aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Door kennisoverdracht over bijen, bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven te stimuleren en te verbinden. De Bijenbeweging Overijssel draagt bij aan de doelstellingen van het landelijke project Nederland Zoemt.

 

Op 9 en 10 maart stimuleert de Bijenbeweging met bovenstaande Bijenklussen initiatieven in en rondom de stad en in het landelijk gebied. Aanvullend daarop legt de Bijenbeweging samen met vrijwilligers op 9 en 10 maart een aantal grote bijenidylles aan (o.a. in natuurterreinen).

 

Zie je in jouw buurt kansen voor het aanleggen van een grote bijenidylle, bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente of het waterschap, op braakliggend bedrijventerrein of met een groep van particulieren? We horen het graag! Laat het ons weten via onderstaande knop.

 
JA, ik zie kansen voor een bijenidylle in mijn buurt!
 
 
face1_69x69
Blijf op de hoogte!

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Bijenbeweging Overijssel.

 
Bekijk onze Facebookpagina
 
 

Fotomateriaal in deze nieuwsbrief: Angêl Pinxten, John Smit, Lucien Calle.

Lees hier
Top


11-12-2017
Bijenbeweging Overijssel 8-12-2017
Persbericht
8 december 2017
 

In actie voor bijen

Onderzoek naar bijen en bijeninitiatieven in Overijssel

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen blijken een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden zijn vrijdag 8 december gepresenteerd tijdens de Overijsselse Bijendag in Nijverdal. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie.

Voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Het rapport doet specifieke aanbevelingen voor  de moerasmaskerbij, heidebijen, hommels (met name de moshommel), gewone slobkousbij en de bonte viltbij.  Nestgelegenheden creëren, voldoende voedselaanbod gedurende het hele seizoen, een bijvriendelijk beheer van oevers en nader onderzoek zijn belangrijke speerpunten.
 
Bijenambassadeurs
Tijdens de druk bezochte bijendag in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug werd ook het onderzoek naar bijeninitiatieven gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende organisaties zich inzetten voor betere leefomstandigheden van bijen. Vooral individuele bewoners, lokale natuurorganisaties, imkers en gemeenten zijn actief. Zij zijn onze gedreven bijen-amabassadeurs bij uitstek. Het planten van de juiste bijvriendelijke bomen en planten, bloemenlinten, bloemrijke akkeranden, het achterwege laten van chemische bestrijdingsmiddelen en bijenkasten/hotels zijn veel genoemde acties. Helaas blijven de acties veelal beperkt tot een klein gebied (kleiner dan ½ hectare) en lijken sommige regio’s, zoals … ondervertegenwoordigd. Uitbreiding en versterking van de  bijenbeweging in Overijssel is dan ook gewenst. Net als de samenwerking met gemeenten en waterschappen voor bijvriendelijk groenbeheer en het werken aan een beter leefgebied van bijen met agrariërs, natuurbeheerders en recreatieondernemers.

Ondertekenaars Bijenagenda
Inmiddels hebben al ruim 70 organisaties uit Overijssel onze Bijenagenda ondertekend. Tijdens de opening van de Overijsselse Bijendag overhandigde Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, de pen aan wethouder Volermink van Tubbergen, manager Ruimte van gemeente Twenterand de heer Logtenberg en directeur van Natura Docet Wonerryck Twente mevrouw Dullaert. Zij vertelden over hun inzet voor bijvriendelijk groenbeheer en educatieve acties.    
Bijenbeweging Overijssel
De Overijsselse Bijendag wordt georganiseerd door de de Bijenbeweging Overijssel. Dit is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen, initiatieven met elkaar te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om samen te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel.

Top