St. Imelda kent al jaren een depot dat ondergebracht is bij een van de leden. Door het nu onder te brengen in de winkel van Arjan Schepers proberen we de rol en betekenis van het depot verder uit te bouwen.

Ons depot is er als service aan onze leden en andere kopers. De winst die we maken op de verkoop van producten zijn een welkome inkomstenbron voor onze vereniging en helpen de contributie van onze afdeling laag te houden. Verder is het depot een plek om andere bijenhouders te ontmoeten en om ervaringen en wetenswaardigheden uit te wisselen.