Massale bijensterfte komt nu al enige jaren voor. Na de winter blijken dan 20 tot 30% van de bijenvolken afgestorven te zijn. Het zal je als bijenhouder maar treffen! Je kunt er moedeloos van worden...  En.. ook de solitaire bijen worden bedreigd. Ook deze zijn als bestuivers van belang in de natuur!
Grote boosdoeners zijn de reeds verarmde drachtbiotopen, de parasiterende Varroamijt in de volken, de giffen die in de landbouw gebruikt worden. De consequenties zijn dat:
  1. de voedselproductie terugloopt door bestuivingsproblemen, waardoor ons voedsel veel duurder wordt.
  2. de voortplanting van de planten beperkt wordt en de zaadcyclus stokt.
  3. de biodiversiteit nog meer afneemt door het uitsterven van soorten planten en daardoor op termijn van veel soorten dieren.

Echter, niet alleen in de landbouw gebruikt men veel giffen. Mensen met een tuin gebruiken ook het nodige, vaak zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn. â€‹Denk aan antiluizenmiddelen, antimierenmiddelen, met gif behandelde tuinaarde, in gif ondergedompelde tuinbollen.

Van de insectisiden is de groep van de neonicotinoïden een veelgebruikte. Wat deze stoffen als bijv. imidacloprid en thiacloprid gemeen maakt is, dat zij in de plant worden opgenomen en daardoor in het stuifmeel en in de nectar terechtkomen. Als de bijen veel kleine beetjes van dit zenuwgif binnenkrijgen, verzwakken ze en sterven ze af.
Naast spuiten en vernevelen met deze gifstoffen worden zaden ook ermee gecoated. Er zit een laagje gif om de zaden. Veel gif spoelt met het regenwater weg, komt terecht in oppervlaktewateren waar het insectenleven gaat uitsterven. Hierdoor zijn andere dieren in de voedselketen weer slachtoffer.

Op 29 april 2013 is in Brussel door de EU het besluit genomen om 3 neonicotinoïden per 1 december '13 tijdelijk te gaan verbieden. Het gaat om giften die bij de teelt van katoen, koolzaad, maïs en zonnebloemen worden ingezet. Volgens onderzoeken zijn deze bestrijdingsmiddelen schadelijk voor bijen, zowel solitaire als sociale.
Na 2 jaar gaat men bezien of de genomen maatregelen effect hebben gehad en of er Europese wetgeving moet komen op het gebruik van neonicotinoïden.
Het is van belang om wintersterfte te blijven melden met het oog op de te nemen onderzoeken.